Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕРИФЕРНИ ИСКАЖУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 29.07.1982