Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДВЕ НОВИ КОМПОЗИЦИИ ОД МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1958