Автор: Благој Ангеловски Категорија: критика
ХОМОГЕНА ОРКЕСТАРСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАБИЛНА ИНТОНАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЕЗ ВЖЕШТУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНА КАМЕРНА ВЕЧЕР.

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НЕСИГУРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕТИВНИ ПЕАЧКИ ИСКАЖУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАБОТНО-СТУДИСКА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.05.1961