Автор: Марко Коловски Категорија: критика
БРАВО МАЕСТРО
посветено на александар џамбазов

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 17.04.2016

Автор: Блаже Миневски Категорија: критика
ДОАЃААТ ТАЛЕНТИРАНИ МУЗИЧАРИ
БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991

Автор: Димче Николески Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ ДОСТРЕЛИ
40 години ЗКМ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 30.10.1987

Автор: Димче Николески Категорија: критика
ЈУБИЛЕЈ СО НОВИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.09.1987

Автор: Димче Николески Категорија: критика
МУЗИКАТА И РЕВОЛУЦИЈАТА ЗАЕДНО
НОБ во македонското музичко творештво

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 04.07.1987

Автор: Димче Николески Категорија: критика
УЛОГАТА НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.05.1986

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ВЕЛИЧЕСТВЕНА СМОТРА НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1973

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960