Автор: Трена Јорданоска Категорија: критика
АНСАМБЛОТ ПОД НИВОТО НА ЗАДАЧАТА
„Кавалерија рустикана“ од Пјетро Маскањи

Периодика: Дневник Датум: 01.06.2007

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ВДАХНОВЕНО ПРЕНЕСЕНИ ВРЕДНОСТИТЕ НА ДВЕТЕ ДЕЛА
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ - КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА И ПАЛЈАЧИ - МНТ

Периодика: Дневник Датум: 24.05.2002

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ВТОРА ПОСТАВА ПЕЈАЧИ ВО ПРВ ПЛАН
„КАВААЛЕРИЈА РУСТИКАНА“ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА ПРИ МНТ

Периодика: Дневник Датум: 29.10.2001

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ
КОН ГАЛА ОПЕРКИОТ КОНЦЕРТ ПОД ДИРИГЕНСТВО НА ВАНЧО ЧАВДАРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1990

Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
ЗРЕЛ МУЗИЧКИ СОСТАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСЕН СТАРТ
ЗА КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА И ПАЛЈАЧИ НА ОПЕРАТА ОД СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ ДОСТОИНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1985

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УБАВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЕЗ ПОГОЛЕМИ ВОЗБУДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБМИСЛЕНА И ДОБРА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 21.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО ДВЕ УБАВИ ИЗДАНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ЗА ВАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.10.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1975

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ВЕЧЕР НА ПОПУЛАРНИ ОПЕРСКИ АРИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1957