Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЈОЖЕ ФЛОУТ – АТРАКЦИЈА НА ВЕЧЕРТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.04.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВ ПРЕТПЛАТНИЧКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1960