Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОМПЛЕТНА УМЕТНИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 24.08.1977