Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕ ПОТАМУ ОД ПРОСЕЧНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОВТОРНА СРЕДБА. ЗА „ТРАВИЈАТА“ НА ВЕРДИ

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТВРДЕНИ ПРОГНОЗИ!

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА ПРИЈАТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1979