Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАБИЛНА ИНТОНАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1983

Автор: Ѓорѓи Смокварски Категорија: Осврт
МАНИФЕСТАЦИЈАТА КАКО ПОТТИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.05.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАН ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.04.1962

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТИТЕ НА ЈЕЛКА СТАНИЌ- КРЕК И НА ХОРОТ НА РАДИО- ЗАГРЕБ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1950