Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ВЕРУВАМ ДЕКА ВО „ПРОЏЕКТ ЖЛУСТ“ НОСАМ НОВА БОЈА
Разговор со Оливие Самуилан, виолист и композитор

Периодика: Утрински весник Датум: 12.07.2002