Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПРИФАТЛИВ ЕСТЕТСКИ ПРИОД
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ПИЈАНИСТИЧКОТО ДУО ХАЏИ ГЕОРГИЕВА-КОРОЉОВ

Периодика: Вечер Датум: 06.03.1987

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ДУРИ И „РЕВОЛВЕРСКИ ИСТРЕЛИ“

Периодика: Вечер Датум: 20.05.1967