Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
СОВРЕМЕНИ ТАНЦОВИ КРЕАЦИИ
Балетски случувања на фестивалот 'Млад отворен театар"

Периодика: Утрински весник Датум: 07.10.2005