Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
КОМЕРЦИЈАЛНИ НОТИ
ПО СПЛИТ 88

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1988