Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА И МНОГУ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕОЧЕКУВАНИ ПРОГРАМСКИ ПРОМЕНИ

Периодика: Вечер Датум: 26.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И КВАЛИТЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ТРИ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
КАМЕРНА ВЕЧЕР ШТО СЕ ПАМЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШЕН ЗАФАТ

Периодика: Вечер Датум: 16.05.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ 78. „БАЛ ПОД МАСКИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРИЈАТНО ОПЕРСКО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА БАРОКНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СОЛИДНО-ПРОСЕЧЕН НАСТАП

Периодика: Вечер Датум: 29.01.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТОНОТ ВО НОВИ ДИМЕНЗИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1976