Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО МУЗИЦИРАЊЕ НА ИЗРАЕЛСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА И ЗУБИН МЕХТА
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.2007

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ЕКСПЛОЗИЈА НА КРЕАТИВНИОТ ДУХ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.2007

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
МЕЛАНХОЛИЧНИОТ ЗВУК НА ВИОЛАТА
КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА СО ГОСТИ ОД ГЕРМАНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 18.10.2001

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ФАСЦИНАНТНА ИЗВЕДБА
КОН КОНЦЕРТОТ НА КВАРТЕТОТ ВИХАН ОХРИДСКО ЛЕТО 94

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1994

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕТТИОТ СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1963

Автор: Н.Н. Категорија: критика
УСПЕХ НА ДИРИГЕНТОТ КИРИЛ СПИРОВСКИ ВО МАРИБОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.12.1962