Автор: Васка Наумовска-Томовска Категорија: критика
СОВРШЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1990