Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА „ТАМБУРИЦА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1952