Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
МУЗИЧКА НАРАЦИЈА ВО ЖИВО
за концертот на македонската филхармонија, диригент ле фи фи, солист на пијано александар штаркман

Периодика: Вечер Датум: 29.12.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: есеј
ШИРОК СПЕКТАР НА НИЈАНСИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Утрински весник Датум: 21.12.1999

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
АВТЕНТИЧНА СТИЛСКА АТМОСФЕРА
за концертот на македонската филхармонија, солист гордана јосифовска - неделковска, диригент леонид николаев, на отворањето на скопско лето 99

Периодика: Вечер Датум: 02.07.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
НЕИНВЕНТИВНА ИЗВЕДБА
концерт на македонскатс филхармонија, диригент леонид николаев

Периодика: Утрински весник Датум: 24.06.1999

Автор: Евгениј Трифков Категорија: критика
ПРЕКРАСЕН КОНЦЕРТ
кон велигденскиот концерт на македонската филхармонија, диригент андреј андреев

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1998

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ СО ВИСОК РЕЈТИНГ
за концертот на македонската филхармонија под диригентство на оскар данон со солистите наум груберт и валери стефановски

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1992

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
СОЛИДЕН ВПЕЧАТОК
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО ПИЈАНИСТОТ ВИКТОР ЧУЧКОВ ОД БУГАРИЈА И ДИРИГЕНТОТ ИЛМАН ЛАПИНШ ОД ЛЕТОНИЈА ВО ДОМ НА ЈНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РУТИНЕРСКИ ИСПОЛНУВАЊА
за концертот на македонската филхармонија, диригент илмар лапанш, солист виктор чучков

Периодика: Вечер Датум: 23.10.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕНЗИВЕН УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ
за концертот на македонската филхармонија, диригент тадеуш козловски, солист франсоа килијан - пијано

Периодика: Вечер Датум: 27.03.1991

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ПЕРФЕКТНИ ИЗВЕДБИ
кон концертот на македонската филхамронија, солист фраансоа килијан, диригент тадеуш козловски

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.03.1991