Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНИ ИСПОЛНУВАЧКИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 30.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНА „ТРАВИЈАТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1972