Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ОБНОВА И СМЕНА НА ГЕНЕРАЦИИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1985

Автор: Петре Бакевски Категорија: критика
ТОА Е МОЈОТ ЖИВОТ. НАТКА ПЕНУШЛИСКА-МИТРОВСКА. ОДЛИЧНА СИ НАТКА

Периодика: Вечер Датум: 15.01.1972

Автор: Н.Н. Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ И ПУБЛИКАТА И КРИТИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1970

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
БАЛЕТСКА КОМПОЗИЦИЈА ОД ВРВНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1967

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА БАЛЕТСКАТА ПРЕМИЕРА „ОТЕЛО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ЧЕКОР НА ВРАЌАЊЕ КОН КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1966

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ОБНОВЕНАТА „КОПЕЛИЈА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛИЦА ПОПОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛПИДА ПАКОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.04.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ СОЗРЕАНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1963

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ДИВЕРТИСМАНСКА ПРОГРАМА, СТИЛСКИ РАЗЛИЧНА И ПРИВЛЕЧНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1962