Автор: В. Димитровска Категорија: критика
ОД ТРАДИЦИЈА КОН УНИВЕРЗАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ
по концертот на „д.Д. синтезис“ во скопје

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1998

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОПАСНИ ИГРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.03.1971

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
МЕЃУ СПЕКТАКУЛАРНОСТА И СТИЛСКАТА НАДГРАДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.04.1967

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОЛЕМА РЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1966

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ФОЛКЛОРОТ И СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НОВ ПОДЕМ НА БИТОЛСКОТО КУД „СТИВ НАУМОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАПИ НА КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ И „МАКЕДОНКА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1962

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ОСТАНАВМЕ РАЗОЧАРАНИ…

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.07.1962

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШАТА САМОДЕЈНОСТ ДЕНЕС

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1961

Автор: Живко Фирфов Категорија: критика
ОМАСОВУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА СВИРКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.01.1953

Автор: Мане Чучков Категорија: критика
ПО ПОВОД ОКТОМВРИСКИОТ ФЕСТИВАЛ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1948