Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ХОРОТ ПРИ СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
УШТЕ ЕДНО ГОСТУВАЊЕ НА НИКОЛА НИКОЛОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.02.1957

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ПРВИТЕ КОНЦЕРТИ ВО ОВОГОДИШНАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.06.1946

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПРВИОТ КОНЦЕРТ НА ТРСТЈАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1946