Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА УМЕТНИЧКА СИНТЕЗА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1974