Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
МАЈСТОРИ ЗА МУЗИЧКА СВЕЧЕНОСТ
КОНЦЕРТ НА ДУОТО ПЕЈСАХОВИ ВО САЛОН 19.19

Периодика: Дневник Датум: 21.11.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАМЕРНАТА МУЗИКА НА 20 ВЕК НЕАТРАКТИВНА ЗА ПУБЛИКАТА
РЕЦИТАЛИ НА КОНЦЕРТ МАЈСТОРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 01.10.2001

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ТВОРЕШТВОТО Е ВЕЧЕН МЕМОРИЈАЛ НА УМЕТНИКОТ
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Дневник Датум: 19.04.2001