Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВНИ БАЛЕТСКИ НАСТАНИ
кон претставите „страст“ на гордана деан поп-христова, „вител“ од рисима рисимкин и „пастели“ на искра шукарова

Периодика: Вечер Датум: 15.06.1994

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
УБАВА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА
балет

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1994

Автор: Снежана Филиповска Категорија: критика
МЕЛОДИЧНОСТ И ДРАМАТИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1993