Автор: О.Б. Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1986

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ СО БОГАТИ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВИСОКИ ПЕАЧКИ КРЕАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
БОГАТА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1961