Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ГОЛЕМ БРОЈ НАСТАНИ ПОСВЕТЕНИ НА МЛАДИТЕ УМЕТНИЦИ
Музичката младина на Македонија во рамките на „Охридско лето“

Периодика: Утрински весник Датум: 24.07.2009

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
МЛАДИТЕ ОПЕРСКИ ПЕЈАЧИ ИМААТ СВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛ
Кон концертот на учесниците на мастеркласот на Оливера Миљаковиќ

Периодика: Вест Датум: 30.01.2008