Автор: Гроздан Попов Категорија: интервју
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 08.05.1965

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960