Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДИФЕРЕНЦИРАНА ФИЗИОНОМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НАГЛАСЕНИ ЕМОЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПОД СВОЕТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УБАВО КОНЦЕРТНО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ФРЛЕНОТО СЕМЕ НА КУЛТИВИРАНОСТА ДАДЕ ПЛОДОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБИ ЗА СОЗРЕВАЊА И ОБЛАГОРОДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1973

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СУГЕСТИВНИ ИМПРЕСИИ

Периодика: Вечер Датум: 05.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СПЕЦИФИЧНО ИЗРАЗЕН ИНТЕНЗИТЕТ

Периодика: Вечер Датум: 17.06.1972

Автор: С. М. Категорија: критика
ТРИУМФАЛЕН КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Вечер Датум: 21.12.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОФИЛ НА ВРВНИ УМЕТНИЧКИ КРЕАТИВНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАРА ДОЛУХАНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1963