Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХОМОГЕНА ЕКИПА
ЗА КОНЦЕРТОТ НА КВАРТЕТОТ НА БУГАРСКОТО РАДИО

Периодика: Вечер Датум: 14.03.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА РЕЦИТАЛА – ДВЕ НИВОА

Периодика: Вечер Датум: 01.04.1985

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АКЦЕНТОТ НА ШУМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРИВЛЕЧНА И КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВАЈЦА СОЛИСТИ – ДВЕ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КАКО И ПОРАНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВО ЗНАК НА СЛОВЕНЕЧКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ШТО ВОСХИТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАНИМЛИВИ ИСПОЛНИТЕЛСКИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.08.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ОДГЛЕДАН СОВРЕМЕН КАМЕРЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1974