Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МУЗИКА СО КЛАСИЧНА ЕЛЕГАНЦИЈА И РАФИНИРАН ИМПРЕСИОНИЗАМ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.2006

Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ВИСОК УМЕТНИЧКИ ИЗРАЗ СО НОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 09.10.2002

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НОЌТА БЕШЕ ТИВКА И ТОПЛА!
за концертот на македонската филхармонија, диригент дорон соломон од израел, солист леонид пејсаков, виолинист

Периодика: Вечер Датум: 16.03.1994

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВИ ПОНУДИ
ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1988