Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИСКЛУЧИТЕЛНО ДОБАР СОСТАВ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ДУВАЧКИОТ КВИНТЕТ КАНБЕРА ОД АВСТРАЛИЈА

Периодика: Вечер Датум: 08.06.1987