Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
РОДЕНДЕНСКА ЧЕСТИТКА И ДИПЛОМАТСКА НОТА
за концертите на филхармонијата и на дуото шасар-захариева

Периодика: Дневник Датум: 09.02.2000

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
АВТЕНТИЧНА СТИЛСКА АТМОСФЕРА
за концертот на македонската филхармонија, солист гордана јосифовска - неделковска, диригент леонид николаев, на отворањето на скопско лето 99

Периодика: Вечер Датум: 02.07.1999

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ДЛАБИНСКИ ДОЖИВЕАН ИЗРАЗ
кон концертот на пијанистот тодор светиевпо повод 25 годишниот јубилеј

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1999

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ТИВОК ЏИН
кон концертот на пијанистот николај петров „охридско лето 95“

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.09.1995

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
НЕОПХОДЕН УСЛОВ
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1994

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПУЛСИРАЧКА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1990

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СО ТВОРЕЧКИ ИНТЕРЕС

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРЕАТИВЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ЗАФАТ

Периодика: Вечер Датум: 19.10.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 23.03.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АКЦИЈА ШТО ТРЕБА ДА ДОБИЕ ПОШИРОКА ПОДДРШКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГЛАВНО УСПЕШНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РЕТКО ГОСТУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ЕМОТИВНА АКТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДРЖЛИВА ПИЈАНИСТИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1975