Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБА ОД НАДЕЖ
по повод концертот на млади оперски надежи во рамките на мов

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1992

Автор: Милан Фирфов Категорија: Осврт
НЕДОВОЛНО ИНТЕРЕСИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕЈАЧКА СРЕДБА ПРЕД ЗАЛЕЗ?

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1980

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДОБРИ И НЕДОРАСНАТИ ИМИЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.06.1973