Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЕДНАКВИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.09.1961