Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВЕН РЕПЕРТОАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1964

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ПРВА ИЗВЕДБА HA 9- ТА БЕТОВЕНОВА СИМФОНИЈА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1959