Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕДОРЕЧЕНИ КАЖУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 14.10.1983