Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
МАТИНЕ, „ШТО ДА Е“ ПРЕТСТАВИЧКА
За обновата на кусите балети „Танц на кадетите“ и „Штраусијада“ во кореографија на Мирослав Кура и Олга Милосавлева; проект на Балет - МНТ

Периодика: Вест Датум: 20.02.2001

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА БАЛЕТСКАТА ПРЕМИЕРА „ОТЕЛО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1966