Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОПЕРСКИ ТРЕПЕТИ НА СИМФОНИЧАРИТЕ
за концертот на македонската филхармонија со солистот никола китановски, диригент мирослав хомен

Периодика: Вечер Датум: 16.03.1992

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОВЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕИЗЕДНАЧЕНО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
САРАЕВСКИТЕ БОЕМИ ВООДУШЕВИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОСЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ЗАСТРАНУВАЊЕ ОД КРИТЕРИУМОТ

Периодика: Вечер Датум: 24.05.1972