Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РЕТКО ГОСТУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1975

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
СО КОНЧАК И ГАЛИЦКИ НА СИТЕ КОНТИНЕНТИ

Периодика: Вечер Датум: 03.04.1975

Автор: Димитрија Бужаровски Категорија: критика
РЕПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОТВРДЕНИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Вечер Датум: 21.09.1973

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРОФИЛ НА ВРВНИ УМЕТНИЧКИ КРЕАТИВНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА БЕЛГРАДСКАТА ОПЕРА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„ДОН КИХОТ“- ОЧОВЕЧЕНА ПРИКАСКА ЗА ВИТЕЗОТ НА НАТАЖЕНИОТ ЛИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.06.1963

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ЧАНГАЛОВИЌ ВО „БОРИС ГОДУНОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.06.1961

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
БОГАТА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.09.1956

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЧАНГАЛОВИЌ–МАРАСОВИЌ

Периодика: Разгледи Датум: 28.01.1956