Автор: Димче Николески Категорија: критика
СВЕТЛИНИТЕ И СЕНКИТЕ НА ХОРСКОТО МУЗИЦИРАЊЕ
КОН ТЕТОВСКИТЕ ХОРСКИ ОДЗИВИ - 93.

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1993

Автор: Димче Николески Категорија: критика
ГРАДСКИ СМОТРИ НА ПИОНЕРСКИ И МЛАДИНСКИ ХОРОВИ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 26.04.1988

Автор: Стојан Стојков Категорија: критика
ХАРМОНИЈА НА ГЛАСОВИТЕ
ПО ТЕХО 87

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1987

Автор: Димче Николески Категорија: критика
УЛОГАТА НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.05.1986

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РЕВИТАЛИЗИРАНА ДЕЈНОСТ – Хорскиот аматеризам

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРАЗНИК НА ХОРСКОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1981

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ПОДЕМ НА ХОРСКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.07.1970

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
HA KPAJOT HA КОНЦЕРТНАТА CE3OHA
Осврт на повеќе концерти

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОНЦЕРТ HA XOPOT „МИРЧЕ АЦЕВ”

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 04.05.1963

Автор: Илија Зафировски Категорија: критика
ТРИ УСПЕШНИ НАСТАПИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАН ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.04.1962