Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1985