Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРВИТЕ АПЛАУЗИ ЗА БЕЛГРАЃАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.05.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОД НОРМА

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„НОРМА“-ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНА „ТРАВИЈАТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНА АЦУЧЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕН УСПЕХ НА БЕЛГРАДСКИТЕ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1973