Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АТРАКТИВЕН ЗАВРШЕТОК
за концертот на ке кинг лиу и јубилејниот концерт на васка биџова гајдова

Периодика: Вечер Датум: 18.10.1995

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАЕСТРАЛНИ ИСПОЛНУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 10.03.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
УБАВА КОНЦЕРТНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1977

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОДНЕГУВАНО ЧУВСТВО ЗА РИТАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СПЕЦИФИЧНО ИЗРАЗЕН ИНТЕНЗИТЕТ

Периодика: Вечер Датум: 17.06.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБИ ЗА ПОЧЕСТИ КОНЦЕРТИРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1972

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ВИОЛИНИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НА АЛЕКСАНДАР ПРИЛЕПЧАНСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1957

Автор: Томислав Зографски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Разгледи Датум: 01.07.1956

Автор: Драган Бојаџиев Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 06.05.1956