Автор: В. Педевски Категорија: критика
КОНЕЧНО ВО ДОМАШНОТО ГНЕЗДО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.07.1987