Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК…НЕШТО НОВО
кон концертите на македонската филхармонија под диригентство на питер гилберт - дајсон, и на камерниот ансамбл „музикум академикум“

Периодика: Вечер Датум: 12.06.1997

Автор: Викица Костоска Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1992

Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
НОВА ДИМЕНЗИЈА НА МАКЕДОНСКОТО ТВОРЕШТВО
КОН РЕЦИТАЛОТ НА МИЛАН ФИРФОВ БАРИТОН И ДИМИТРИЕ БУЖАРОВСКИ ПИЈАНО ОД СКОПЈЕ И КОНЦЕРТОТ НА КАМЕРНИОТ ХОР ОД ГЕТЕБОРГ, ШВЕДСКА НА ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ШТУРЕЦОТ-ВИОЛИНИСТ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ПРИКАЗНА ЗА ШТУРЕЦОТ И МРАВКИТЕ НА СЦЕНАТА НА МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1988

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПОВЕЌЕСЛОЈНА ДИМЕНЗИЈА
КОН ПРАИЗВЕДБАТА НА КАНТАТАТА МРТВИТЕ ОД СИТЕ ВОЈНИ ОД ТОМА ПРОШЕВ СО МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ПОД ДИРИГЕНСТВО НА МИЛАН ФИРФОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.06.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА ДЕЛОТО И ИНСТРУМЕНТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.07.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСЕН И ДАЛЕКУВИД ПОТФАТ

Периодика: Вечер Датум: 05.07.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЗАВИДНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНО МУЗИЧКО ДЕЛО

Периодика: Вечер Датум: 10.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: интервју
СВЕЖИ МУЗИЧКИ ИДЕИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖЛИВ ПРИДОНЕС

Периодика: Вечер Датум: 25.10.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РЕВИТАЛИЗИРАНА ДЕЈНОСТ – Хорскиот аматеризам

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
КОМПАКТНОСТ И ДОСТИГНУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.06.1983