Автор: Р. Кузмановски Категорија: интервју
ИЗВОНРЕДЕН РИТАМ И ИГРА: ЛУЈ АРМСТРОНГ ЗА НАШИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ И ОРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.04.1965