Автор: Д.С. Категорија: критика
ЧИСТА РУСКА КЛАСИКА
„КРЕМЉОВСКИОТ БАЛЕТ"СО „ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО“ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Вест Датум: 23.08.2004