Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНО МУЗИЦИРАЊЕ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО СОЛИСТИТЕ М. ДОКУЗОВ, З. ПИРГАНОВСКИ, М. КУФОЈАНАКИС И В. АТАНАСОВ

Периодика: Вечер Датум: 22.05.1990

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
КОМПАКТНОСТ И ДОСТИГНУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ
за концертот на учениците на методи докузов во штип

Периодика: Вечер Датум: 07.01.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕЗАБОРАВЕН НАСТАП СО ОРГУЛИ НА ДОКУЗОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.11.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРВПАТ СО ЗВУКОТ НА ОРГУЛИТЕ

Периодика: Вечер Датум: 19.11.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНО И ВДАХНОВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
МУЗИКАТА НА ДОКУЗОВИ

Периодика: Вечер Датум: 01.05.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АПОТЕЗА НА ИГРАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВА ПРОСЕЧНИ НАСТАПА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.01.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ГРИЖЛИВО ПОДГОТВЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГЛАВНО УСПЕШНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МАКОТРПЕН ТРУД-ВРЕДЕН ЗА ПОЧИТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.03.1974