Автор: Аспарух Хаџиниколов Категорија: критика
ЗА НЕКОИ КОРЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО НАШИТЕ НАРОДНИ ОРА
по повод октомвриските фестивали во битола и во штип

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1947